Post-Couture Antwerp

The Post-Couture Collective biedt een alternatief voor het huidige mode-systeem door een nieuwe methode te ontwikkelen voor de productie van duurzame en betaalbare kleding. Door de innovatieve manier om kleding ‘on demand’, afgestemd op de eindgebruiker, te produceren, creëren ze een product met meerwaarde.

De tweede collectie is ontwikkeld in samenwerking met 5 jonge ontwerpers van de Antwerpse Mode-Academie. Qua esthetiek en stijl zijn de ontwerpers ieder zo dicht mogelijk bij hun eigen visie gebleven. De rode draad door de collectie is de herkenbare laser-gesneden assemblage-techniek, de zorgvuldig uitgekozen materialen, en het feit dat alle ontwerpen gedownload kunnen worden.

Genomineerde

Naam ontwerper(s)
Martijn van Strien
Afmetingen
100 x 80 x 20 cm (12 kledingstukken)
Materiaal
Wol & Polyester stof
Techniek
Laser-gesneden patroondelen met innovatieve assemblage-techniek.
Uitvoering
Deels ambachtelijk, deels industrieel

Nominated for

Ecodesign Award by OVAM

Ontwerper Martijn van Strien heeft The Post-Couture Collective in 2015 vanuit Rotterdam opgericht en heeft zelf de eerste Post-Couture collectie ontworpen. Hiermee toonde hij aan hoe een kleding-ontwerp zo gedigitaliseerd kan worden dat het door de eindgebruiker geassembleerd kan worden en werd het platform gelanceerd.

Om de technische en esthetische ontwikkeling van het Post-Couture project mogelijk te maken wordt veel samengewerkt met andere ontwerpers, programmeurs, materiaal-experts en digitale werkplaatsen. Voor het ontwerpen van de tweede Post-Couture collectie heeft Martijn gezocht naar jonge ontwerpers die de filosofie van het label zouden kunnen begrijpen, maar een compleet andere esthetiek hebben dan de zijne.

In Antwerpen vond hij een vijftal net, of nog net niet, afgestudeerde ontwerpers die de uitdaging wel aan wilden gaan en die pasten binnen het concept van The Post-Couture Collective: Kjell de Meersman, Sofie Nieuwborg, Emmanuel Ryngaert, Sofie Gaudaen en Marie-Sophie Beinke. In samenwerking met Martijn & digitale werkplaats Maakbaar is er bij het ontwikkelen van de collectie gewerkt aan een perfect samengaan van techniek en esthetiek, en zijn nieuwe constructiemethoden ontwikkeld die niet afleiden van, maar juist bijdragen aan de ontwerpen.

In de collectie, en de fotografie ervan, is een duidelijke invloed zichtbaar van de moderne Antwerpse mode-scene. Er wordt gespeeld met de verschillen of juist gelijkenissen tussen de sexes, en de machtsverhoudingen hiertussen. Veel van de kledingstukken zijn ontworpen om door zowel mannen als vrouwen gedragen te kunnen worden. Het kleurpalet is helder en speels, aangevuld met bordeaux en navy voor de klassiekere stukken.

In tegenstelling tot de meeste traditioneel geproduceerde kleding heeft de eindgebruiker veel invloed op het kledingstuk dat hij / zij draagt. De ontwerpen kunnen digitaal aangepast worden voordat ze geproduceerd worden, en daarmee beter afgestemd op de wensen van de klant. Zo kan bijvoorbeeld de lengte worden aangepast, er mouwen aan een shirt gemaakt worden, of een geheel persoonlijk dessin in de stof gesneden worden. Ook kan het materiaalgebruik zelf gekozen worden, waardoor er in bijvoorbeeld Zuid Amerika andere kledingstukken ontstaan dan in België.

De essentie is dat ieder stuk on-demand door de eindgebruiker wordt gemaakt. The Post-Couture Collective bouwt een wereldwijd netwerk op met Makerspaces die reeds ervaring hebben met deze digitale patronen. Zo wordt het ook voor zeer onervaren eindgebruikers mogelijk om toch een Post-Couture kledingstuk zelf (met hulp van de lokale Makerspace) te produceren.

Het Open-Source delen van alle kledingontwerpen en de connectormethode stelt andere ontwerpers in staat deze technieken ook te gebruiken, en nog belangrijker, om deze te verbeteren en weer met anderen te delen. Hiervoor is een groeiende online community opgericht, de Post-Couture Community, waarbinnen op dit moment iets meer dan 600 ontwerpers ideeën en inspiratie delen die de techniek verder ontwikkelen.In de afgelopen jaren is kleding meer en meer als een wegwerpproduct behandeld. De productie van kleding is gericht op het verhogen van aantallen en maximale verlaging van de prijs. Lage prijzen lijken aantrekkelijk, maar wat betekent deze manier van produceren voor de toekomst van het milieu en de mensen die werken in deze industrie?

De Post-Couture Collective biedt een alternatief voor het huidige mode-systeem door een nieuwe methode te ontwikkelen voor de productie van duurzame en betaalbare kleding. Door de innovatieve manier om kleding ‘on demand’, afgestemd op de eindgebruiker, te produceren, creëren ze een product met meerwaarde.

Deze meerwaarde zorgt ervoor dat de productie niet meer in lage lonen landen kán plaatsvinden, maar dat deze lokaal moet gebeuren. De kleding wordt pas gemaakt op het moment dat iemand het daadwerkelijk wil kopen. Winkels hebben hierdoor geen kleding-voorraad meer nodig, en zo zullen er geen ongedragen kledingstukken meer bij het afval terecht komen. Daarnaast wordt het vervuilende aspect dat het transport van kleding heeft, door deze wijze van produceren enorm verminderd.

Voor het ontwerpen van de tweede Post-Couture collectie heeft Martijn gezocht naar jonge ontwerpers die de filosofie van het label zouden kunnen begrijpen, maar een compleet andere esthetiek hebben dan de zijne. Het materiaalgebruik is sterk beïnvloed door de wens om alle stoffen zo lokaal mogelijk te verkrijgen, en uiteindelijk is gekozen voor een mix van Franse wol en Belgische (gerecyclede) polyester stoffen.

In de communicatie rond het project, en de Makershops waarin nieuwe collecties worden gepresenteerd krijgen bezoekers inzicht in het productie-proces van Post-Couture kledingstukken. De problemen van de modebranche kunnen pas opgelost worden als consumenten zich bewust worden van hoe de industrie in elkaar zit. Het inzicht dat consumenten krijgen in het proces van stof tot kledingstuk helpt hiermee ook indirect. Bewuste consumenten maken betere (duurzamere) beslissingen. Door het van dichtbij te kunnen meemaken krijgen ze meer zicht op de problemen en kansen binnen de kleding-industrie.