Reglement

 1. Organisatie

  Flanders DC is sinds 2016 de organisator van de Henry van de Velde Awards. 
  Gevestigd te Diestsevest 76, 3000 Leuven.
  Partners:
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
  Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR)

 2. Missie

  De Henry van de Velde Awards tonen en lauweren zowel nationaal als internationaal Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design en oplossingsgericht een positieve impact hebben op de economie en de samenleving. De Henry van de Velde Awards worden breed gedragen dankzij de gedeelde visie van een professionele jury met belangrijke expertise in de sector. Met de officiële prijsuitreiking, tentoonstelling en publicatie vormen de Henry van de Velde Awards een platform voor Vlaams design.

   

 3. 10 Henry van de Velde Awards 2017

  Er worden 10 Henry van de Velde Awards uitgereikt voor:

  1. Lifetime Achievement
  2. Company
  3. Young Talent
  4. Public Design Award
    
  5. Communication
  6. Design-led Crafts
  7. Ecodesign
  8. Efficiency
  9. Everyday Life
  10. Healthcare

  Voor de categorieën 1-3 kan niet worden ingeschreven. Deze worden aangeduid door de jury van experten.
  Voor de categorieën 5-10 kan wel ingeschreven worden.
  Hierna staan de verschillende categorieën verder omschreven (art. 6.4), evenals de deelname-, procedurele als selectiecriteria (art. 4, 5 en 6).
  Alle nominaties binnen deze zes categorieën (max. 18) komen in aanmerking voor de Public Award.

 4. Deelname
  1. Deelnemers kunnen met meerdere projecten en producten inschrijven. Iedere inzending kan ondergebracht worden in verschillende categorieën. Telkens moet wel per gekozen categorie uit de motivatie blijken welke de waarde en impact van de inzending is binnen deze categorie.
  2. Deelname staat open voor alle producten, projecten en diensten waarvan minstens de ontwerper of het ontwerpbureau, de opdrachtgever of de producent in Vlaanderen (inclusief Brussel) gevestigd is. Er moet steeds een Vlaamse link zijn.
  3. De wedstrijd staat open voor producten, projecten en diensten die voldoen aan de criteria genoemd onder artikel 5.4 van dit reglement.
  4. De deelnemer verstrekt alle gevraagde informatie en is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens. De organisatie heeft geen onderzoeksplicht.
 5. Criteria voor deelname en nominatie
  1. De inzending gebeurt op de voorgeschreven wijze, volledig en binnen de gestelde termijn. Indien de inzending hieraan niet beantwoordt is de organisatie gerechtigd om deze uit te sluiten.
  2. De inzender is bereid en in de mogelijkheid het werk ter beschikking te stellen voor de 2de selectieronde op 15 juni 2017 en voor de tentoonstelling tijdens de maanden januari, februari en maart 2018.
  3. De inzendingen hebben een Vlaamse link, hetzij via de ontwerper of ontwerpstudio, hetzij via de producent of de editeur, hetzij via een andere opdrachtgever.
  4. De deelnemende ontwerpen/projecten voldoen aan de volgende criteria: goed design heeft impact, is zinvol, user centered, functioneel, hedendaags, professioneel afgewerkt en met respect voor de gebruikte technieken en materialen.

   Ingediende service en social design projecten zullen beoordeeld worden op basis van het resultaat en van wat kenmerkend is voor deze methodiek of attitude: de mens staat centraal; oplossingen ontstaan uit samenwerking; er wordt gekeken naar de volledige context; ontwerptechnieken zorgen voor concreet en oplossend denken; het is een stap-voor-stap proces waarbij regelmatig getest en geëvalueerd wordt.

  5. Het product is in zijn huidige vorm gelanceerd op de markt en het traject van de diensten afgerond na 1 april 2016. Prototypes of (in het geval van service design) trajecten zonder eindrapport komen niet in aanmerking.
  6. De inzender gaat akkoord met de in dit reglement gestelde voorwaarden.
 6. Deelnameprocedure en de verschillende categorieën
  1. Deelname aan de Henry van de Velde Awards 17 is mogelijk via de ontwerper, ontwerpstudio, producent, editeur of opdrachtgever van dat ontwerp of project of dienst. Inschrijven kan online van 1 maart t/m 20 april 2017 op de website www.henryvandevelde.be.
  2. Opname van één product, project of dienst in meerdere categorieën is toegestaan, net zoals deelname met meerdere producten, projecten en/of diensten.
  3. Inschrijven betekent dat de deelnemer zich automatisch akkoord verklaart met de bepalingen in dit reglement. De organisatie toetst of de inzendingen voldoen aan de procedurele criteria. Elke inzending die niet voldoet aan de voorwaarden in het reglement wordt uitgesloten van deelname.
  4. Producten, projecten en/of diensten kunnen voor de editie 2017 meedingen naar een Award in de volgende categorieën:
   1. Communication Award: een designprijs voor de vernieuwende ontwikkeling en vormgeving van letters, verpakkingen en gedrukte media, en voor nieuwe media of nieuwe toepassingen van bestaande die de communicatie naar de consument op originele wijze verbetert en/of verandert.
    Dit kunnen zijn: de vormgeving van boeken, brochures, tijdschriften en kranten, aankondigingen en posters, uitnodigingen, kalenders, maar ook infographics, webdesign en websites, interfaces van apparaten, apps, motion graphics en animaties, illustraties, games, corporate identity, campagnes en bewegwijzeringen.
   2. Everyday Life Award: een designprijs voor (digitale) producten, diensten en systemen bestemd voor de private of openbare ruimte en die ons alledaagse leven verbeteren en vergemakkelijken.
    Dit kunnen producten zijn die het leven, wonen, leren en werken aanbelangen, alsook onze vrije tijd en mobiliteit. Voorbeelden zijn meubilair, vloerbekleding, verlichting, textiel en accessoires voor binnen en buiten, verwarming, kantoormeubilair, -uitrusting, werkgereedschap, schoolmeubilair en uitrusting, speeltuigen en speelgoed, alles voor de vrije tijd, sportkledij- en uitrusting, audio-apparatuur en alle toestellen of apparaten waarmee mensen of voorwerpen worden vervoerd of gedragen.
    Dit kunnen ook diensten of systemen zijn die het dagelijks leven van het individu of van groepen van mensen beter organiseren, m.a.w. het leven eenvoudiger maken en ervoor zorgen dat individuen of groepen mekaar vinden en kunnen helpen door middel van bijvoorbeeld bruikleen of delen.
   3. Design-led Crafts Award: een designprijs voor een uniek of in kleine serie vervaardigd object met een buitengewone vormgeving en esthetiek gecombineerd met excellent vakmanschap en innovatief materiaalgebruik, bestemd voor consumenten die uit zijn op duurzaamheid, originaliteit, exclusiviteit, esthetiek en hoogwaardige afwerking.
    Dit kunnen bijvoorbeeld juweelobjecten, (edel)smeedwerk, meubelobjecten, keramiek, glas-, hout- en textielobjecten, e.a. zijn.
   4. Ecodesign Award by OVAM: een designprijs voor producten of diensten ontwikkeld volgens de principes van ecodesign of met een positieve invloed op het milieu.
    Dit zijn producten of diensten  die hun gebruiksfunctie optimaliseren, alternatieve grondstoffen gebruiken, materialen of hulpbronnen efficiënt inzetten en efficiënt en duurzaam geproduceerd worden. Ze hebben een lage milieuimpact, doorheen alle fasen van hun levenscyclus. Zo garanderen ze een lange levensduur en kan het materiaal opnieuw ingezet worden op het einde van hun levenscyclus.
   5. Efficiency Award: een designprijs die de innovatie of verbetering beloont dankzij dewelke de productie of het gebruik van een product of dienst doeltreffender gemaakt wordt of totaal nieuwe producten, methodes of diensten ontwikkeld worden.
    Dit zouden producten kunnen zijn met een patent of octrooi, zoals in het verleden de multifunctionele wandelwagen die ouders in alle mogelijke standen kunnen zetten, de originele stormparaplu die nooit omklapt, het koffieapparaat Senseo, maar ook een lichtere reiskoffer, een beter verluchtingssysteem, enz.
   6. Healthcare Award: een designprijs voor producten en diensten die zorgen voor het fysieke of geestelijke welzijn van het individu.
    Dit kunnen producten zijn zoals medische apparatuur en uitrusting, brillen, protheses, hulpmiddelen voor de zorg en rehabilitatie, aangepast meubilair en vervoersmiddelen (en toebehoren).
    Dit kunnen (digitale) diensten zijn die bijvoorbeeld de sociale of emotionele eenzaamheid aanpakken, die ouderlingen in hun eigen omgeving volgen en ondersteunen, die de veiligheid op werkplaatsen of in openbare ruimten garanderen, de levensomstandigheden van vluchtelingen, migranten en andere noodlijdende groepen verbeteren, de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen stimuleren, enz.
  5. Bij iedere categorie waarvoor wordt ingeschreven wordt duidelijk omschreven waarom het product of de dienst of het project binnen deze categorie als oplossing enige impact heeft gehad of zal hebben (bij voorkeur met staving).
  6. Behalve voor deze zes categorieën wordt ook een Henry van de Velde Award uitgereikt voor een
   1. Lifetime Achievement Award: Dit is de honorering van een ontwerper of ontwerpstudio die minstens 30 jaar actief is en op economisch, maatschappelijk en/of cultureel vlak nationaal, maar zeker ook internationaal, impact gehad heeft met zijn/haar designactiviteiten. Deze wordt voorgedragen door de leden van de jury. Voor deze Award kan niet ingeschreven worden.
   2. Company Award: De prijs voor bedrijven, organisaties en overheden die designers en vormgeving strategisch inzetten voor hun bedrijf of instelling. Hiermee wordt goed opdrachtgeverschap in relatie tot design beloond. Belangrijke criteria zijn de mate van professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie. Deze wordt voorgedragen door de leden van de jury. Voor deze Award kan niet ingeschreven worden.
   3. Young Talent Award: Dit is de stimuleringsprijs voor een jong talent of bureau dat maximaal 10 jaar actief is binnen de sector. Bij de beoordeling staat de ontwerper of het bureau centraal en wordt gekeken naar de kwaliteit van het gehele portfolio. Deze wordt voorgedragen door de leden van de jury die ook voor deze Award 3 nominaties aanduidt. Voor deze Award kan niet ingeschreven worden.
   4. Public Award: De publieksprijs wordt uitgereikt aan het product of project met de meeste voorkeurstemmen van het publiek. Er kan online gestemd worden op alle genomineerde producten, projecten en diensten uit de acht categorieën beschreven in art. 6.4.
 7. De jury en de beoordeling
  1. Flanders DC stelt één jury samen die de Awards (met uitzondering van de Public Award) aanduidt. De leden van de jury zijn erkende autoriteiten binnen de sector en professioneel actief als docent, curator, designcriticus, journalist of promotor.
  2. Het publiek kiest online via www.henryvandevelde.be zijn favoriete product, project, dienst voor de Public Award.
  3. De juryleden beoordelen de inzendingen aan de hand van de “goed design” criteria. Per categorie worden maximum 3 producten, diensten, projecten geselecteerd die elk een nominatie krijgen. Uit deze nominaties duidt de jury per categorie een laureaat aan die een Award krijgt. Indien er binnen een categorie geen inzendingen zijn die aan de criteria voldoen, kan de jury beslissen om geen award of nominaties uit te reiken. De jury behoudt eveneens het recht om het aantal nominaties binnen een categorie in functie van het aantal inzendingen en de kwaliteit aan te passen.
  4. De deelnemers worden midden mei 2017 op de hoogte gebracht van de keuze van de jury. Op 15 juni 2017 ondergaan de genomineerde inzendingen een laatste grondige test door de juryleden op basis van de “goed design” criteria.
  5. Producten die wegens hun formaat onmogelijk voor de 2de selectieronde kunnen geleverd worden, zullen op een andere manier gepresenteerd worden. Dit geldt ook voor de immateriële projecten en diensten.
   De producten worden binnengebracht in de vroegere Design Vlaanderen Galerie (Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel) op maandag 12 juni of dinsdag 13 juni 2017 van 9 tot 15 uur. Producten die na 13 juni geleverd worden komen niet meer in aanmerking.
   Op dinsdag 20 juni mogen de producten weer afgehaald worden op hetzelfde adres tussen 9 en 15 uur.
  6. De nominaties en laureaten worden aangeduid met meerderheid van stemmen. De organisatie kijkt toe op een objectieve beoordelingsprocedure en neemt de redactie op zich van het juryrapport.
  7. De beslissingen van de jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De juryleden verbinden zich tot alle discretie over de selectie.
 8. De uitreiking en trofeeën
  1. Alle genomineerde ontwerpers, bedrijven en eventueel andere betrokkenen bij de genomineerde inzendingen worden verwacht op de feestelijke ceremonie in BOZAR te Brussel op donderdag 18 januari 2018.
  2. Tijdens de officiële ceremonie zullen de 10 Henry van de Velde Awards bekend gemaakt worden.
  3. De 10 laureaten zullen tijdens de officiële ceremonie hun trofee in ontvangst mogen nemen.
 9. Communicatie
  1. De genomineerde inzendingen kunnen gebruik maken van het officiële logo "Henry van de Velde Award Nominee 17”. Vanaf de uitreiking op 18 januari 2018 kunnen de 10 laureaten het logo "Henry van de Velde Award Winner 17” gebruiken.
 10. Aansprakelijkheid
  1. De deelnemer aan de Henry van de Velde Awards 17 verklaart dat hij/zij met het deelnemend ontwerp geen inbreuk maakt op enig recht van derden: auteursrecht, recht van tekening, merk of model of andere rechten. Het ontwerp voldoet, voor zover van toepassing, aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Noch Flanders DC, noch de leden van de jury aanvaarden enige aansprakelijkheid in deze. De deelnemer vrijwaart de organisatie en de jury voor aanspraken van derden ter zake.
  2. De organisatie van de Henry van de Velde Awards behoudt zich het recht voor inzendingen uit te sluiten die niet binnen de voorwaarden vallen, zoals gesteld in dit reglement, zowel voor, tijdens als nadat de jurering heeft plaatsgevonden.
 11. Publicatie en beschikbaar stellen van het ontwerp tijdens de selectieperiode en de expositieperiode
  1. Eens de inzending genomineerd stemt de deelnemer er mee in dat de organisatie van de Henry van de Velde Awards het geleverde beeldmateriaal en de gegevens over het ontwerp, vrij mag gebruiken voor publicatie binnen de context van Henry van de Velde Awards.
  2. De deelnemer vrijwaart de organisatie van de Henry van de Velde Awards voor alle aanspraken van derden ter zake van het openbaar maken van het ingezonden materiaal.
  3. Indien een inzending wordt genomineerd, zal de inzender het betreffende ontwerp beschikbaar stellen ten behoeve van de tentoonstelling Henry van de Velde Awards in BOZAR gedurende de maanden januari, februari en maart 2018.
  4. Alle deelnemers ontvangen nader bericht over het tijdstip en de plaats van aanlevering en weer ophalen van het product of het tentoonstellingsmateriaal.
  5. Bij aanvang en na afloop van de expositieperiode draagt de deelnemer zorg voor de kosten, de verantwoordelijkheid voor het vervoer en de verpakking van het ontwerp van en naar BOZAR.
  6. Het ingestuurde ontwerp dient overeen te komen met de inzending zoals gepresenteerd aan de jury.
  7. De deelnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van aanvullend digitaal beeldmateriaal over het ontwerp en draagt daarvoor zelf de kosten.
 12. Verzekering
  1. Na aflevering in BOZAR wordt het product door de organisator (eventueel samen met de ontwerper of het bedrijf) gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden aangetekend.
  2. De organisatie van de Henry van de Velde Awards is niet aansprakelijk voor schade aan het ontwerp die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten.
  3. Het afgeleverde ontwerp wordt verzekerd door de organisatie van de Henry van de Velde Awards voor de periode tussen levering en ophaling, uiterlijk 3 dagen na beëindiging van de tentoonstelling. Wanneer de deelnemer het ontwerp niet voor de uiterste ophaaldatum ophaalt, vervalt het recht om schade te verhalen op de verzekering van de Henry van de Velde Awards.