Aalst stad met zicht op zorg!

Twee co-creatie trajecten voor de stad Aalst, Studio Dott (Suzan Bijloo, Lisa Apers, Tine Peeters) i.s.m. AIPA en Pantopicon

Genomineerde

Naam bureau
Studio Dott.
Naam ontwerper(s)
Suzan Bijloo, Lisa Apers en Tine Peeters
Naam bedrijf
Stad Aalst

Nominated for

Design Research

Het project is gegroeid vanuit de wil van de stad Aalst om als zorgstad de senioren in hun vertrouwde omgeving thuis te laten wonen. De grote uitdaging was om zowel de ideale woonzorgomgeving te onderzoeken als hoe Aalst zich als zorgstad kan positioneren. Hiervoor werden tegelijk twee co-creatietrajecten opgestart vanuit een service design aanpak.

In een eerste traject onderzocht Studio Dott samen met het platform AIPA (ageing in place Aalst) de infrastructurele, sociale en maatschappelijke voorwaarden om iedere (hoog)bejaarde in zijn vertrouwde omgeving te laten wonen. In een co-creatieve setting met bewoners, zorgverstrekkers, stadsmedewerkers en ondernemers werden ideeën en oplossingen gegenereerd. In iedere workshop werden andere methodes gebruikt om de deelnemers te stimuleren bij de ideeëngeneratie. Door telkens verder te bouwen op de inzichten en de resultaten van de vorige sessies werd gaandeweg de richting bepaald. Hieruit kwamen een aantal kortetermijnoplossingen (pop-up ontmoetingsruimte, zorgtaxi, parkeerkaart voor zorgverstrekkers en een sociale syndicus) die snel en eenvoudig te implementeren zijn.

Parallel startte Studio Dott i.s.m. Pantopicon een traject op met ondernemers uit Aalst en omgeving rond de positionering van Aalst als zorgstad. Gefocust werd op de visie rond zorg en de opportuniteiten voor de zorgondernemers. In acht workshops werden drie concepten gevormd: het zorgbureau, het zorgpark en de zorghub. 

Het onderzoek is afgerond en de concepten liggen in handen van de stad en de ondernemers. De sessies resulteerden niet enkel in quick wins. Inspirerende visies konden zich ontwikkelen en het co-creatietraject zorgde ervoor dat zorgverstrekkers en andere bedrijven uit Aalst nieuwe samenwerkingen aangingen en initiatieven ontplooiden.