Brigitte Mouligneau

Brigitte Mouligneau

Brigitte Mouligneau behaalde haar diploma van licentiaat in de Rechten aan de K.U.Leuven. De eerste 15 jaar van haar loopbaan werkte ze voor de Rechtsfaculteit van Leuven en voor de Vlaamse overheid in Europese en internationale relaties. In 2007 werd ze Afdelingshoofd van de Stafdienst van de Vlaamse Regering.  Vanuit haar aandacht voor de meer complexe lange termijnuitdagingen groeide haar interesse voor duurzame transities en netwerkmanagement. In 2015-2016 werkte ze kort als zelfstandige en behaalde ze een postgraduaat Bemiddeling in Bestuurszaken. Sinds 2016 was ze eerst actief als projectmanager voor Vlaanderen Circulair. Twee jaar later werd ze aangeduid door de bevoegde Ministers van Omgeving en van Economie en Innovatie als Transitiemanager Vlaanderen Circulair. Samen met het publiek-privaat partnerschap Vlaanderen Circulair werkt ze aan de transitie naar een circulaire economie in Vlaanderen.