Chris Baelus

Chris Baelus studeerde af als industrieel ontwerper (master in de productontwikkeling) aan het NHIBS / Henry van de Velde- instituut in 1981. Na enkele jaren als zelfstandig designer gewerkt te hebben koos hij resoluut voor het onderwijs en het onderzoek in de productontwikkeling. Hij is verbonden aan de Faculteit Ontwerpwetenschappen en heeft dan ook het voorrecht gehad om samen met een uitzonderlijk team van collega’s en gastdocenten 37 afstudeerjaren productontwikkelaars te begeleiden. Als design en innovatie een passie wordt en je deze gedrevenheid mag delen met de nieuwe lichtingen productontwikkelaars dan hoop je dat hun visie, aanpak en realisaties ook het verschil maken. De Henry van de Velde Award is een erkenning voor hun werk en draagt bij tot het promoten van design als accelerator voor sociale, economische en duurzame vernieuwing.

Functie
Hoogleraar Productontwikkeling aan de Universiteit Anwerpen, faculteit Ontwerpwetenschappen