Klara De Smedt

Foto: Charlie De Keersmaecker

Klara De Smedt (°1972) is manager van DE WINKELHAAK | HOUSE OF C en heeft het project van bij het begin mee opgestart en gerealiseerd. Na het behalen van een master Productontwikkeling te Antwerpen ging ze aan de slag als zelfstandig ontwerper voor (inter)nationale opdrachtgevers uit voornamelijk de horeca- en retail sector. In 1997 organiseerde ze in opdracht van Designvlaanderen de tentoonstellingen "50 jaar grafische vormgeving - In koeien van letters" en aansluitend de "2de triënnale voor Vormgeving - Op mensenmaat" die beide plaatsvonden in het Design Museum van Gent. In 1999 werd zij gevraagd voor het uitdenken, het bouwen en het besturen van DE WINKELHAAK | HOUSE OF C, een verzamelgebouw voor de creatieve industrie dat tevens een impuls moest betekenen voor de Antwerpse stationsbuurt. Klara is er verantwoordelijk voor het inhoudelijk en financieel bestuur van de naamloze vennootschap die intussen een succesvol voorbeeld is van publiek-private samenwerking. Hierin wordt zij ondersteund door een krachtige raad van bestuur onder het voorzitterschap van Christian Leysen. Ontwerpers die in het gebouw gevestigd zijn kunnen steeds bij haar terecht voor ondersteuning en advies op vlak van ondernemerschap, contacten en promotie. Daarnaast kunnen ook derden beroep doen op haar expertise op vlak van van incubatiecentra en geeft zij regelmatig lezingen in binnen- en buitenland. In 2008 bedacht Klara het coworkingconcept “Bar d’office”. Samen met Flanders District of Creativity zette ze haar schouders onder het eerste coworking netwerk. Intussen gebeurt de exploitatie door ABZG en telt het netwerk 39 locaties in Vlaanderen. Sinds 2014 is Klara tevens één van de stuwende krachten achter ANTWERP. POWERED BY CREATIVES., het regionaal platform dat mensen en middelen samenbrengt, de designsector optimale groeikansen biedt en kruisbestuiving met de traditionele sectoren stimuleert.

 

Foto: Charlie De Keersmaecker