Wat zijn die Design Solution Awards categorieën juist?

De Henry van de Velde Design Solution Awards

206 producten, projecten en diensten met een Vlaamse link dongen afgelopen zomer mee voor de Henry van de Velde Design Solutions Awards. Ze deden dat in verschillende categorieën: 

 1. Henry van de Velde OVAM Ecodesign PRO Award 
  een designprijs voor ontwerpen of diensten volgens de principes van ecodesign of met een positieve invloed op het milieu.
 2. Henry van de Velde Better Health Award
  een designprijs voor oplossingen die zorgen voor het algemeen welzijn, voor een gezond lichaam en gezonde geest voor iedereen.
 3. Henry van de Velde Efficiency Award
  een designprijs voor oplossingen die de kost verbonden aan een product of dienst verkleinen, zonder in te boeten op de kwaliteit.
 4. Henry van de Velde Collective Award
  een designprijs voor oplossingen die bijdragen tot de collaboratieve economie waarin kennis en middelen beter ingezet worden (samenwerken, delen, huren,…).
 5. Henry van de Velde Communication Award
  ​een designprijs voor oplossingen die de leesbaarheid en/of begrijpbaarheid van een product, concept, dienst of project verbetert of vergroot.
 6. Henry van de Velde Design Research Award
  een designprijs voor de resultaten die gestoeld zijn op gedegen onderzoek en experiment, op conceptueel, materiaal- en/of technisch vlak.
 7. Henry van de Velde Feel Good Award 
  een designprijs voor oplossingen die mensen op een verrassende wijze emotioneel raakt of prikkelt.
 8. Henry van de Velde Life Quality Award
  een designprijs voor oplossingen in de private of openbare ruimte die leiden tot nieuwe en betere leef-, leer-, werk- of recreatie-omgevingen en die ten goede komen aan de kwaliteit van het leven.

Design Vlaanderen stelde een vakjury samen, bestaand uit Eveline Borgermans, Laure Capitani, Leen Creve, Stijn Debaillie, Kitty de Jong, Bernadette De Loose, Klara De Smedt, Evelyn Lafond, Sophie Lauwers, Giovanna Massoni, Kurt Vanbelleghem, Ellen Vandenbulcke, Heleen Van Loon en Saskia Westerduin. In 2 rondes selecteerden ze uiteindelijk 25 nominees, de meesten voor één categorie, maar enkelen bleken bijzonder relevant in verschillende designdomeinen. 

Ga kijken naar de verschillende Henry van de Velde Nominees en stem!