Eveline Borgermans

Innovatie is 'mijn ding'... ik probeer de Vlaamse KMO'er een stapje meer te doen zetten naar een future-proof innovatief bedrijf door het samenstellen en geven van innovatieopleidingen (o.a. in opdracht van Syntra Vlaanderen). Ik geloof bovendien in de toekomst van webinars als één van de methodes om efficiënter te leren en te informeren en zet me ten volle in om ikinnoveer (een project van FlandersDC en de Innovatiecentra) hierin een voortrekkersrol te laten spelen.
 Als productdesigner blijven ‘ontwerpen’ en de bijhorende methodieken vormen een rode draad in mijn leven en werk.

Functie
Coördinator van ikinnoveer