Ellen Vandenbulcke

Ellen Vandenbulcke

Ellen werkt voor Handmade in Brugge (tapis plein vzw) waar ze ambachten verbindt met design, toerisme, creatieve economie en stedelijkheid. Handmade in Brugge promoot het ambachtelijke maken en zet makers aan tot experiment en co-creatie. Ze schreef het boek Een toekomst voor ambachten dat inspireert en vernieuwing stimuleert binnen ambachtelijk design.

Ellen Vandenbulcke studeerde Kunstwetenschappen met specialisatie Architectuur en Monumentenzorg. Ze werkte voordien bij RASA vzw waar ze kinderen en jongeren liet proeven van hedendaagse kunst.

Functie
Projectcoƶrdinator Handmade in Brugge