Reglement

 1. Organisatie

  Flanders DC

  Partners
  Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)
  Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR)

 2. Missie

  De Henry van de Velde Awards tonen en lauweren zowel nationaal als internationaal Vlaamse ontwerpers, bedrijven, producten, projecten en diensten die vanuit design, oplossingsgericht en richtinggevend, een positieve impact hebben op de economie en de samenleving.
  De Henry van de Velde Awards worden breed gedragen dankzij de gedeelde visie van een professionele en onafhankelijke jury met belangrijke expertise in de sector.
  Met de eigen website, de officiële prijsuitreiking, de tentoonstelling en de publicatie vormen de Henry van de Velde Awards een platform voor Vlaams design.

   

 3. 12 Henry van de Velde Awards 2020

  Er worden 12 Henry van de Velde Gold Awards en 14 Henry van de Velde Awards uitgereikt:

  Voor de categorieën 3.1 t/m 3.4 kan niet worden ingeschreven. Deze worden aangeduid door de jury.
  Voor de categorieën 3.5 t/m 3.11 kan wel ingeschreven worden.
  De verschillende categorieën staan verder omschreven in art. 7. De deelname-, procedurele en selectiecriteria staan onder art. 4, 5 en 6. Alle producten, diensten of systemen die binnen deze zeven categorieën gelauwerd worden met een Award (max. 3 per categorie) komen in aanmerking voor de Public Gold Award. Per categorie wordt ook nog één Gold Award aangeduid.

  1. Company
  2. Ecodesign by OVAM
  3. Lifetime Achievement
  4. Young Talent
  5. Business Innovation 
  6. Collaborative
  7. Consumer
  8. Design-led Crafts
  9. Digital Product
  10. Graphic & Communication
  11. Habitat
  12. Public
 4. Deelname
  1. Deelnemers kunnen met meerdere projecten en producten inschrijven. Iedere inzending kan ondergebracht worden in verschillende categorieën. Telkens moet wel per gekozen categorie uit de motivatie blijken welke de waarde en impact van de inzending is binnen deze categorie.
  2. Deelname staat open voor alle producten, projecten en diensten waarvan minstens de ontwerper of het ontwerpbureau, de opdrachtgever of de producent in Vlaanderen (inclusief Brussel) gevestigd is. Er moet steeds een Vlaamse link zijn.
  3. De wedstrijd staat open voor producten, projecten en diensten die voldoen aan de criteria genoemd onder artikel 5.4 van dit reglement.
  4. De deelnemer verstrekt alle gevraagde informatie en is verantwoordelijk voor de waarheid en juistheid van de verstrekte gegevens. De organisatie heeft geen onderzoeksplicht.
 5. Criteria voor deelname en nominatie
  1. De inzending gebeurt op de voorgeschreven wijze, volledig en binnen de gestelde termijn. Indien de inzending hieraan niet beantwoordt is de organisatie gerechtigd om deze uit te sluiten.
  2. De inzender is bereid en in de mogelijkheid het werk ter beschikking te stellen voor de tweede selectieronde op 29 augustus 2019 en voor de tentoonstelling in BOZAR tijdens de maanden januari, februari en maart 2020.
  3. De inzendingen hebben een Vlaamse link, hetzij via de ontwerper of ontwerpstudio, hetzij via de producent of de editeur, hetzij via een andere opdrachtgever.
  4. De deelnemende ontwerpen/projecten voldoen aan de volgende criteria: goed design heeft impact, is zinvol, vernieuwend, functioneel, vormelijk weldoordacht, milieuvriendelijk en duurzaam, professioneel afgewerkt en met respect voor de gebruikte technieken en materialen.

   Ingediende service en social design projecten zullen beoordeeld worden op basis van het resultaat en van wat kenmerkend is voor deze methodiek of attitude: de mens staat centraal; oplossingen ontstaan uit samenwerking; er wordt gekeken naar de volledige context; ontwerptechnieken zorgen voor concreet en oplossend denken; het is een stap-voor-stap proces waarbij regelmatig getest en geëvalueerd wordt.

  5. Het product is in zijn huidige vorm gelanceerd op de markt tussen 1 april 2018 en 21 mei 2019, en het traject van de diensten afgerond na 1 april 2018.
   Prototypes of trajecten zonder eindrapport komen niet in aanmerking.
  6. De inzender gaat akkoord met deze criteria.
 6. Deelnameprocedure
  1. Deelname aan de Henry van de Velde Awards 2020 is mogelijk via de ontwerper, ontwerpstudio, producent, editeur of andere opdrachtgever. Inschrijven kan online op de website www.henryvandevelde.be vanaf 21 maart tot en met 21 mei 2019.
  2. Opname van één product, project of dienst in meerdere categorieën is toegestaan, net zoals deelname met meerdere producten, projecten en/of diensten.
  3. Bij iedere categorie waarvoor wordt ingeschreven, wordt duidelijk omschreven en gestaafd waarom het product, de dienst of het project als oplossing -binnen deze categorie- enige impact heeft gehad of zal hebben.
  4. Inschrijven betekent automatisch dat de deelnemer zich akkoord verklaart met de bepalingen in dit reglement. De organisatie toetst of de inzendingen voldoen aan de procedurele criteria. Elke inzending die niet voldoet aan de voorwaarden in het reglement wordt uitgesloten van deelname.
 7. Producten, projecten en/of diensten kunnen voor de editie 2020 meedingen naar een Award in de volgende zeven categorieën:
  1. Business Innovation Award: een designprijs voor innovatieve machines, toestellen, installaties en gereedschap, transportmiddelen en automatisatiesystemen, bestemd voor gebruik of toepassing in de industrie of in een professionele omgeving, zoals de medische zorg, bouw, landbouw. De focus ligt op efficiëntiewinst, demonteerbaarheid, modulariteit, nieuwe technologie, automatisatie, robotisatie.
   Dit kunnen zijn: machines, 3D printers en scanners, reinigers, detectoren, ziekenhuisuitrusting, medische instrumenten, meettoestellen, ladders, tractoren, enzovoort.
  2. Collaborative Award: een designprijs voor innovatieve en duurzame producten, diensten en systemen waarbij van in het begin van het designproces gewerkt wordt met een multidisciplinair team en waarbij alle mogelijke stakeholders en gebruikers betrokken worden om via co-creatie een specifiek probleem of complexere vraagstukken aan te pakken. Dit zorgt voor breed gedragen oplossingen en (technologische) innovaties. Deze brengen verandering op het vlak van gezondheid en welzijn, duurzaamheid, milieu, mobiliteit, samenleven en wonen.  
   Dit kunnen zijn: computerapplicaties, tools en producten, maar ook diensten en systemen. 
  3. Consumer Award: een designprijs voor eindproducten die het individuele leven verbeteren en vergemakkelijken en speciaal ontwikkeld zijn voor persoonlijk gebruik en productiviteit, binnen de domeinen van de lifestyle, de voeding, media en ontspanning. 
   Dit kunnen zijn: elektronica en huishoudelijke apparaten; alle gereedschap en uitrusting voor in huis, de keuken, de tuin, en voor de vrije tijd (zoals bijv. sportuitrusting, muziekinstrumenten, audio, TV en home entertainment, domotica systemen).
  4. Design-led Crafts Award: een designprijs voor voor een uniek of in kleine oplage vervaardigd object met een buitengewone vormgeving en esthetiek, gecombineerd met excellent vakmanschap en innovatief materiaalgebruik, bestemd voor consumenten die uit zijn op duurzaamheid, originaliteit, exclusiviteit, esthetiek en hoogwaardige afwerking. 
   Dit kunnen zijn: unieke interieurobjecten zoals meubelen,  tafelgerei, verlichting, textiel, accessoires, juweelobjecten, enzovoort.
  5. Digital Product Award: een designprijs voor een nieuw of verbeterd digitaal product waarin de gebruikerservaring centraal staat tijdens het ontwerp- en ontwikkelingsproces en die inzet op een optimale naadloze digitale interactie met zijn gebruikers. De oplossing kwam tot stand door een combinatie van design research en service- en interface design en gebruikt nieuwe technologieën overheen verschillende dragers en platformen en is gebaseerd op doorgedreven gebruikerskennis en business strategie. Dit kunnen zijn: interactieve websites, mobiele applicaties, interfaces van apparaten, educatieve software, datavisualisatie en informatie-architectuur,...
  6. Graphic & Communication Award: een designprijs voor een nieuw of verbeterd product, dienst of systeem, geprint of digitaal, waarbij een vorm van de communicatie of de communicatiedrager duidelijk een meerwaarde heeft en zorgt voor heldere communicatie die zijn doelgroep effectief bereikt.
   Dit kunnen zijn: de vormgeving van letters, boeken, catalogi, brochures, tijdschriften en kranten, aankondigingen en posters, uitnodigingen, kalenders, maar ook illustraties, storytelling en infographics, webdesign en motion graphics, corporate identity, campagnes en bewegwijzering.
  7. Habitat Award: een designprijs voor producten in grotere oplage, diensten en systemen bestemd voor de private ruimte en het wonen aanbelangen of bestemd voor de werkruimte en het werken aanbelangen.
   Dit kunnen zijn: in- en outdoormeubilair; interieurtextiel; verlichting; interieurobjecten en tafelgerei; binnen- en buitenschrijnwerk (en onderdelen), net als kantoormeubilair, meubilair voor vergaderruimtes, voor onthaal- en wachtruimtes, multimedia, bureau-accessoires, bureaustoelen, kantooruitrusting, systemen van kantoorinrichting en zitsystemen, room dividers, (boeken)kasten, opbergruimtes, kapstokken en vestiairekasten,... 
 8. Behalve voor deze zeven categorieën wordt ook een Henry van de Velde Gold Award uitgereikt voor een
  1. Company Award: Een designprijs voor bedrijven die designers en vormgeving strategisch inzetten voor hun bedrijf of instelling. Hiermee wordt goed opdrachtgeverschap in relatie tot design beloond. Belangrijke criteria zijn de mate van professionaliteit, strategie, duurzaamheid en innovatie. Deze Award wordt voorgedragen door de leden van de jury. Voor deze Award kan niet ingeschreven worden.
  2. Ecodesign Award by OVAM: een designprijs voor een bedrijf of ontwerper die fungeert als een rolmodel voor andere ontwerpers. Deze vernieuwing overtuigt de jury door een weldoordachte keuze voor principes van ecodesign als rode draad doorheen de gehele bedrijfscultuur en -strategie en/of doorheen de ontworpen producten en diensten. Belangrijke criteria zijn de impact, potentiële groei, de visie en de continuïteit binnen het thema. Deze Award wordt voorgedragen door de leden van de jury. Voor deze Award kan niet ingeschreven worden.
  3. Lifetime Achievement Award: Dit is de honorering van een ontwerper die of ontwerpbureau dat minstens 30 jaar actief is en op economisch, maatschappelijk en/of cultureel vlak nationaal impact gehad heeft met zijn/haar designactiviteiten en een internationale speler is in de sector. Deze Award wordt voorgedragen door de leden van de jury. Voor deze Award kan niet ingeschreven worden.
  4. Young Talent Award: Een designprijs ter stimulering van een jong talent of bureau dat maximaal 10 jaar actief is binnen de sector. Bij de beoordeling staat de ontwerper of het bureau centraal en wordt de maatschappelijke relevantie en de kwaliteit van de gehele portfolio bekeken. Deze Award wordt voorgedragen door de leden van de jury. Voor deze Award kan niet ingeschreven worden.
  5. Public Award: De publieksprijs wordt uitgereikt aan het product of project met de meeste voorkeurstemmen van het publiek. Er kan online gestemd worden op alle gelauwerde producten, projecten en diensten uit de acht categorieën beschreven in art. 7. De laureaten Lifetime Achievement, Young Talent, Company en Ecodesign komen niet in aanmerking.
 9. De jury en de beoordeling
  1. Flanders DC stelt één jury samen die alle Awards aanduidt. De leden van de jury zijn erkende autoriteiten binnen de sector en professioneel actief als docent, curator, designcriticus, journalist of promotor, met elk hun expertise(s).
  2. Het publiek kiest online via www.henryvandevelde.be zijn favoriete product, project, dienst, systeem voor de Public Award. Dit kan in de periode tussen 14 november en 22 december 2019.
  3. De juryleden beoordelen de inzendingen aan de hand van de “goed design” criteria. Per categorie worden maximum 3 producten, diensten, projecten geselecteerd die elk een Award krijgen. Uit deze Awards duidt de jury per categorie een laureaat aan die een Gold Award krijgt. Indien er binnen een categorie geen inzendingen zijn die aan de criteria voldoen, kan de jury beslissen om geen Gold Award uit te reiken. De jury behoudt eveneens het recht om het aantal Awards binnen een categorie in functie van het aantal inzendingen en de kwaliteit aan te passen.
  4. De deelnemers worden begin juli op de hoogte gebracht van de keuze van de jury na de eerste selectieronde. Op 29 augustus 2019 (tweede selectieronde) ondergaan de geselecteerde inzendingen een grondige test door de juryleden op basis van de “goed design” criteria.
  5. Producten die bijvoorbeeld wegens hun uitzonderlijk formaat onmogelijk voor de tweede selectieronde kunnen geleverd worden, zullen op een andere manier gepresenteerd worden. Dit geldt ook voor de immateriële projecten en diensten.
   De producten worden binnengebracht bij OVAM (Stationsstraat 110, 2800 Mechelen, 1000 Brussel) op maandag 26 en dinsdag 27 augustus 2019 van 9 tot 15 uur. Producten die na 27 augustus geleverd worden komen niet meer in aanmerking.
   Op vrijdag 30 augustus mogen de producten weer afgehaald worden op hetzelfde adres tussen 9 en 15 uur.
  6. De laureaten worden aangeduid met meerderheid van stemmen. De organisatie kijkt toe op een objectieve beoordelingsprocedure en neemt de redactie op zich van het juryrapport.
  7. De beslissingen van de jury zijn bindend. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De juryleden verbinden zich tot alle discretie over de selectie.
 10. De uitreiking en trofeeën
  1. Alle genomineerde ontwerpers, bedrijven en eventueel andere betrokkenen bij de genomineerde inzendingen worden verwacht op de feestelijke ceremonie in BOZAR (Brussel) in januari 2020.
  2. Tijdens de officiële ceremonie zullen de 12 Henry van de Velde Gold Awards bekend gemaakt worden.
  3. De 12 Henry van de Velde Gold Award winnaars zullen tijdens de officiële ceremonie hun trofee in ontvangst mogen nemen.
 11. Communicatie
  1. De gelauwerde inzendingen krijgen het officiële logo Henry van de Velde Award 2020. Vanaf de uitreiking kunnen de 12 Gold Award winnaars het logo Henry van de Velde Gold Award Winner 2020 gebruiken.
 12. Aansprakelijkheid
  1. De deelnemer aan de Henry van de Velde Awards 2020 verklaart dat hij/zij met het deelnemend ontwerp geen inbreuk maakt op enig recht van derden: auteursrecht, recht van tekening, merk of model of andere rechten. Het ontwerp voldoet, voor zover van toepassing, aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften. Noch Flanders DC, noch de leden van de jury aanvaarden enige aansprakelijkheid in deze. De deelnemer vrijwaart de organisatie en de jury voor aanspraken van derden ter zake.
  2. De organisatie van de Henry van de Velde Awards behoudt zich het recht voor inzendingen uit te sluiten die niet binnen de voorwaarden vallen, zoals gesteld in dit reglement, zowel voor, tijdens als nadat de jurering heeft plaatsgevonden.
 13. Publicatie en beschikbaar stellen van het ontwerp tijdens de selectieperiode en de expositieperiode
  1. Eens de inzending genomineerd stemt de deelnemer er mee in dat de organisatie van de Henry van de Velde Awards het geleverde beeldmateriaal en de gegevens over het ontwerp, vrij mag gebruiken voor publicatie binnen de context van de Henry van de Velde Awards.
  2. De deelnemer vrijwaart de organisatie van de Henry van de Velde Awards voor alle aanspraken van derden ter zake van het openbaar maken van het ingezonden materiaal.
  3. Indien een inzending wordt gelauwerd, zal de inzender het betreffende product beschikbaar stellen voor de tentoonstelling Henry van de Velde Awards in BOZAR gedurende de maanden januari, februari, maart en april 2020.
  4. Alle deelnemers ontvangen nader bericht over het tijdstip en de plaats van aanlevering en weer ophalen van het product of het tentoonstellingsmateriaal.
  5. Bij aanvang en na afloop van de expositieperiode draagt de deelnemer zorg voor de kosten, de verantwoordelijkheid voor het vervoer en de verpakking van het ontwerp van en naar BOZAR.
  6. Het ingestuurde ontwerp dient overeen te komen met de inzending zoals gepresenteerd aan de jury.
  7. De deelnemer is verantwoordelijk voor het aanleveren van aanvullend digitaal beeldmateriaal over het ontwerp en draagt daarvoor zelf de kosten.
 14. Verzekering
  1. Na aflevering in BOZAR wordt het product door de organisator (eventueel samen met de ontwerper of het bedrijf) gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden aangetekend.
  2. De organisatie van de Henry van de Velde Awards is niet aansprakelijk voor schade aan het ontwerp die ontstaan is als gevolg van verborgen gebreken en constructiefouten.
  3. Het afgeleverde ontwerp wordt verzekerd door de organisatie van de Henry van de Velde Awards voor de periode tussen levering en ophaling, uiterlijk drie dagen na beëindiging van de tentoonstelling en dit enkel wanneer de verzekeringswaarde voor de levering werd meegegeven aan de organisatie. Wanneer de deelnemer het ontwerp niet voor de uiterste ophaaldatum ophaalt, vervalt het recht om schade te verhalen op de verzekering van de Henry van de Velde Awards.

Voor meer informatie contacteer

Bie Luyssaert, +32 (0) 497 59 33 17, bie.luyssaert@flandersdc.be

Inge Vranken, +32 (0) 497 59 33 20, inge.vranken@flandersdc.be