Subjective atlas of Hungary / Subjective atlas of Mexico

Subjective atlas of Hungary / Subjective atlas of Mexico

Subjective Atlas, Annelys de Vet
De in Brussel gevestigde ontwerpster Annelys de Vet werkt aan een groeiende reeks ‘subjectieve atlassen’. Deze publicaties pogen een ontwapenende bijdrage te leveren aan de dialoog over culturele beeldvorming. Op een creatieve, onverwachte en gevoelige, maar tegelijkertijd kritische manier brengen de boeken een land, regio of politieke entiteit ‘in kaart’ vanuit persoonlijke standpunten.

Henry van de Velde Labels 2012

Editie 2012

Subjective atlas of Hungary /

Subjective atlas of Mexico

Subjectieve atlassen

 

Ontwerp Annelys de Vet

(Studio de Vet), e.a.

 

16,5 x 22 cm, 198 pagina’s

Kunstenaars, ontwerpers en andere gevoelige zielen worden uitgenodigd hun land in kaart te brengen bijvoorbeeld aan de hand van het huis waarin ze wonen, wat ze eten, de wegen die ze bewandelen, de personen die ze ontmoeten, de verhalen die ze vertellen, de warden die ze delen, de dromen die ze hebben of de angsten die ze verbergen. De ongewone relaties die worden gelegd in de verschillende visuele inventarisaties en kaarten onthullen visies die je zelden te zien zou krijgen.

De atlassen vormen een humane reactie op de toenemende versimpeling van het politieke debat en de zelfingenomenheid van de macht. In tegenstelling tot de vaak propagandistische teneur van de massamedia tonen de boeken vooral de complexe realiteit die verscholen ligt achter eendimensionale, afstompende mediabeelden. In het beste geval kunnen de pluralistische voorstellingen in de atlassen bijdragen tot een meer democratische en kleurrijke dialoog. De boeken zijn auteursrechtenvrij gedrukt en zijn online beschikbaar als pdf’s. Zo kunnen de verschillende humane visies vlot wijd verspreid worden.

Subjective Atlas, Annelys de Vet
Subjective Atlas, Annelys de Vet
Subjective Atlas, Annelys de Vet
Subjective Atlas, Annelys de Vet

Subjective atlas of Mexico

Door Annelys de Vet, Moniek Driesse en Analía Solomonoff

De tegenstrijdige eigenschappen van een constant bewegende identiteit komen tot uitdrukking in deze subjectieve atlas. Het is een (nimmer voltooide) catalogus van de gelijkenissen en verschillen van Mexicanen. De atlas bevraagt de collectieve waarden die zij delen en het culturele beeld dat ze construeren.

Subjective atlas of Hungary

Door Annelys de Vet en Attila Bujdosó (Kitchen Budapest)

Is het mogelijk om een portret te maken van het hedendaagse Hongarije met slechts één potlood, vastgehouden door velen? Kunnen we dit land met zijn controversiële optimisme en pessimisme, trots en poëzie in een enkel boek in kaart brengen?